Privacyverklaring

Privacyverklaring

Abelen Architectuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Rick Abelen is de functionaris gegevensbescherming van Abelen Architectuur.

Persoonsgegevens
Abelen Architectuur verwerkt persoonsgegevens indien u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die u verstrekt.

Doeleinden
Abelen Architectuur verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
– Overeenkomsten opstellen of uitvoeren;
– Betalingen afhandelen;
– Diensten of goederen leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Abelen Architectuur neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn
Abelen Architectuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.

Delen
Abelen Architectuur verkoopt geen persoonsgegevens en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies
Abelen Architectuur gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan de website wordt opgeslagen op een computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking en het gebruiksgemak van de website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking door Abelen Architectuur. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, Machine Readable Zone, documentnummer en burgerservicenummer zwart.

Abelen Architectuur wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Abelen Architectuur neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking van persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.