Tunnelvisie

Tunnelvisie –
Herontwikkeling tunnel station Naarden-Bussum

Gemeente Gooise Meren en ProRail zijn op zoek naar een nieuwe invulling voor de voetgangerstunnel bij station Naarden-Bussum. Met de herinrichting van het station is de oude tunnel overbodig geworden. Abelen Architectuur heeft een raamwerk gemaakt voor de herontwikkeling van de monumentale tunnel. Zo krijgt de tunnel een tweede leven. Hierbij is rekening gehouden met de praktische uitvoerbaarheid en spoorveiligheid. De voetgangerstunnel is een symbool van verbinding. Vroeger verbond deze reizigers en nu krijgt de tunnel een nieuwe verbindende bestemming.

Projectinformatie
Locatie
Station Naarden-Bussum

Opdrachtgever
Gemeente Gooise Meren, ProRail

Programma
Multifunctionele tunnel

Jaar
2023 –

Status
In ontwikkeling (3e prijs competitie)

Publicatie
BussumsNieuws, NaarderNieuws, MuiderNieuws, NH Nieuws, De Gooi- en Eemlander

Reportage
GooiTV