Werkplaats ’t Haantje

Werkplaats ’t Haantje –
Houtwerkplaats bouwbedrijf

‘t Haantje is een langgerekt lintdorp dat zich heeft ontwikkeld aan weerszijden van de gelijknamige weg. In het bebouwingslint wisselen agrarische bebouwing en woningen elkaar af. Vanaf ‘t Haantje zijn er veel doorzichten naar het achterliggende landelijke gebied. De familie heeft een langgerekt perceel aangekocht met een oppervlakte van ruim 3500m2 waarop een boerderij is gebouwd. Ten behoeve van het bouwbedrijf van de familie wordt een houtwerkplaats van 250m2 zelfstandig gerealiseerd. De werkplaats heeft een verdieping en wordt uitgevoerd met een zinken dak en houten gevelbekleding.

Projectinformatie
Locatie
‘t Haantje, Drenthe

Opdrachtgever
Particulier

Programma
Houtwerkplaats

Jaar
2019 –

Status
In ontwikkeling